Bydd y ffurflen yn cymryd tua 5 i 10 munud i'w llenwi, felly gofalwch eich bod yn ddiogel i gymryd yr amser hwnnw i'w llenwi.

Defnyddiwch y botwm 'Allanfa Gyfllym’ os oes angen. Bydd yn cau'r wefan hon ac yn agor peiriant chwilio Google; fydd eich ffurflen ddim yn cael ei chadw ac ni fydd yn cael ei hanfon aton ni.

Bydd eich adroddiad yn mynd i'n canolfan gysylltu 24/7 a bydd yn cael ei hadolygu o fewn ychydig oriau fan bellaf.

Bydd swyddog sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn cysylltu â chi o fewn 24 awr fan bellaf, neu ar yr adeg ac yn y ffordd rydych chi wedi gofyn inni wneud (byddwn yn gofyn am hyn ar y ffurflen).

Wnawn ni ddim anfon derbynneb ebost atoch, gan y gallai hynny fod yn fygythiad i'ch diogelwch.

Os ydych chi'n poeni y gallai rhywun weld eich hanes gwe, dyma wybodaeth am sut i guddio’r ymweliad hwn

Sylwch: mae'r gwasanaeth hwn ar gael er mwyn riportio ymddygiad sy’n rheoli, yn bwlio, yn bygwth neu’n dreisgar rhwng partneriaid, cyn-bartneriaid, aelodau o'r teulu neu ofalwyr.

Os yw’r hyn rydych am ei riportio wrthym ni yn ymwneud â phobl sydd ddim yn perthyn i’w gilydd yn y modd hwnnw, defnyddiwch ein gwasanaeth riportio troseddau ar-lein

 

Offeryn cyngor

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am adroddiad camdriniaeth ddomestig sy'n bodoli eisoes

Diolch.

Mae’r ffurflen hon ar gael er mwyn ichi roi unrhyw wybodaeth ychwanegol neu newydd am ddigwyddiad o gamdriniaeth ddomestig rydych chi eisoes wedi rhoi gwybod inni amdano.

Byddwn yn gofyn ichi roi’r canlynol:

  • eich manylion (enw, cyfeiriad, dyddiad geni)
  • rhif cyfeirnod eich adroddiad
  • dyddiad eich adroddiad


Cliciwch 'Dechrau’ isod i ddechrau.

 

Dechrau