Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym am ddigwyddiad yr ydych chi’n meddwl a allai fod yn mynd yn groes i’r mesurau 'Aros gartref', cysylltwch â ni ynglŷn â hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)


 

Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd sy’n cael ei chyflawni, rhai a ddrwgdybir yn y lleoliad neu berson sydd mewn perygl ar hyn o bryd

Diolch. Ffoniwch 999 ar unwaith.

Byddwn yn cymryd ychydig o fanylion, yn anfon swyddog heddlu i’ch cefnogi, ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.