Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Os oeddech chi’n rhan mewn gwrthdrawiad fel gyrrwr neu reidiwr rhaid i chi riportio’r digwyddiad yn bersonol wrthym mor fuan â phosibl ac, mewn unrhyw achos, o fewn 24 awr i’r gwrthdrawiad. Ni all unrhyw un arall wneud hyn ar eich rhan.

Gweler Adran 170 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 am ragor o fanylion.

Gallwch ei riportio drwy’r dulliau canlynol: