Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Riportio am breswylydd y DU sydd ar goll mewn gwlad arall

Diolch. Os ydych yn meddwl bod y person sydd ar goll mewn perygl ar hyn o bryd, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os nad ydych yn meddwl bod y person sydd ar goll mewn perygl ar hyn o bryd, cysylltwch â ni drwy ffonio ein rhif di-argyfwng, 101.

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol wrth law, os yn bosibl:

  • y dyddiad a’r amser y gwelwyd y person ddiwethaf, a phwy welodd ef neu hi
  • beth oedd y person yn ei wisgo pan welwyd ef neu hi ddiwethaf
  • disgrifiad o’r person, megis taldra, lliw, marciau neu greithiau
  • lle oedd y person yn aros
  • unrhyw gysylltiadau yn y wlad yr ydych chi’n credu mae’r person ynddi neu y gallai fod ynddi
  • unrhyw beth sydd wedi’i wneud yn barod i geisio dod o hyd i’r person
  • unrhyw nodweddion bregus, megis anghenion meddygol neu anabledd
  • dyddiad geni’r person
  • rhif ffôn a manylion unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y person

Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr byddai’n well gennym glywed gennych a gwneud y penderfyniad ein hunain.