Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Riportio am berson sydd ar goll

Diolch. Os nad ydych yn meddwl bod y person sydd ar goll mewn perygl ar hyn o bryd, cysylltwch â ni drwy ffonio ein rhif di-argyfwng, 101.

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol wrth law, os yn bosibl:

 • y dyddiad a’r amser y gwelwyd y person ddiwethaf, a phwy welodd ef neu hi
 • dyddiad geni’r person
 • rhif ffôn a manylion unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y person
 • beth oedd y person yn ei wisgo pan welwyd ef neu hi ddiwethaf
 • disgrifiad o’r person, megis taldra, lliw, marciau neu greithiau
 • cyfeiriad y person
 • unrhyw deulu, ffrindiau neu fannau y mae’n eu mynychu’n aml
 • a oes gan y person ddefnydd car? Os oes, gwnewch yn siŵr bod y rhif cofrestru gennych, os yn bosibl
 • dulliau trafnidiaeth eraill (a oes gan y person gerdyn bws neu drên?)
 • unrhyw ymholiadau a wnaed i geisio canfod lle mae’r person
 • unrhyw nodweddion bregus sydd gan y person, megis anghenion meddygol neu anabledd?