Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Riportio am berson sydd ar goll mewn gwlad arall

Diolch. Os nad yw’r person yn ddinesydd y DU, neu ei fod ar hyn o bryd yn byw dramor, a’i fod ar goll dramor (h.y. dim o gyfeiriad yn y DU), yna daw hyn o dan awdurdodaeth y gwasanaeth heddlu yn y wlad honno.

Er mwyn riportio am berson fel un sydd ar goll dramor ac i gael cymorth a chyngor, ewch i missingpeople.org.uk neu cysylltwch ag Ymddiredolaeth Lucie Blackman.