Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Olrhain person nad ydw i wedi’i weld neu glywed ganddo ef neu hi ers diwrnodau, wythnosau neu fisoedd

Diolch. Mewn sefyllfa o’r fath byddem bob amser yn argymell eich bod yn cymryd y camau hyn yn gyntaf.

  • gofyn i ffrindiau ac aelodau’r teulu a ydynt wedi gweld neu glywed gan y person
  • ymweld â chartref y person neu ofyn i rywun alw heibio
  • holi cymdogion neu gydweithwyr y person

Gallai’r elusennau canlynol hefyd fod o gymorth.

Os na chewch lwyddiant a’ch bod yn dal yn bryderus am les y person, ffoniwch ni ar 101.