Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi dod o hyd i eitem ar eiddo preifat

Cysylltwch â pherchennog yr eiddo yn uniongyrchol.