Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi colli eitem sy’n beryglus

Mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn dod o hyd i’r eitem hon mor gyflym â phosibl.

Ffoniwch 999 ar unwaith.

Mae enghreifftiau o eitemau peryglus yn cynnwys:

  • arfau saethu/tanio
  • bwledi ar gyfer arf
  • gwenwynau
  • tocsinau neu gemegion