Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi colli eitem ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar gyfer pasbortau neu drwyddedau gyrru y DU, riportio am y golled wrth y Swyddfa Basbort neu’r DVLA.

Ar gyfer pasbortau, cardiau adnabod a thrwyddedau gyrru tramor, riportio am y golled wrthym ni mewn gorsaf heddlu. Defnyddiwch y canfyddwr isod i ddod o hyd i’r orsaf sydd agosaf at y man lle gwnaethoch golli’r eitem.

Ar gyfer cardiau banc neu ddogfennau swyddogol eraill, megis tystysgrifau geni a chyfriflenni banc, adroddwch am y golled wrth y swyddfa a’u rhoddodd.

Cysylltwch â’r cwmni trafnidiaeth yn uniongyrchol gan y bydd ganddo ddull penodol o ddelio ag eitemau coll.

Mae rhestr o gwmnïau gweithredu trenau isod.

National Rail

Ffoniwch Ymholiadau National Rail ar 08457 48 49 50 (ar agor 24 awr y dydd, oni bai am Ddydd Nadolig).

Cludiant ar gyfer Llundain
(o dan y ddaear, DLR, dros y ddaear, bysiau Llundain, gorsaf goetsys Victoria, car cebl Emirates Air Line neu dacsis trwyddedig)
 

Mae gan Heddlu De Cymru gronfa ddata eiddo y gallwn ei chwilio amdanoch chi. Os ydych wedi colli eitem, ffoniwch 101 a dywedwch wrthym:

  • yr hyn a golloch, ynghyd ag unrhyw farciau adnabod neu rifau cyfresol
  • lle collwyd yr eitem
  • yr amser a'r dyddiad
  • sut yr hoffech i ni gysylltu â chi

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer