Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi’i cholli mewn man cyhoeddus yn werth mwy na £500 neu mae iddi werth sentimental mawr

Ar gyfer ffonau symudol, chwaraewyr MP3, cyfrifiaduron neu unrhyw offer sydd â rhif cyfresol, riportiwch am y golled yn immobilise.com.

Ar gyfer beiciau, riportiwch am y golled yn bikeregister.com.

Mae cwmnïau yswiriant ledled y wlad yn chwilio drwy adroddiadau ar y ddwy wefan.

Os ydych chi wedi colli rhywbeth sydd heb rif cyfresol, ond sy’n werth dros £500 neu sydd â gwerth sentimental (e.e. trysor teuluol), siaradwch â swyddog er mwyn gweld beth, os o gwbl, y gallwn ei wneud i helpu. 

Mae gan Heddlu De Cymru gronfa ddata eiddo y gallwn ei chwilio amdanoch chi. Os ydych wedi colli eitem, ffoniwch 101 a dywedwch wrthym:

  • yr hyn a golloch, ynghyd ag unrhyw farciau adnabod neu rifau cyfresol
  • lle collwyd yr eitem
  • yr amser a'r dyddiad
  • sut yr hoffech i ni gysylltu â chiCanfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf neu fan cyswllt heddlu agosaf gan ddefnyddio’r blwch chwilio isod.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer