Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi dod o hyd iddi yn beryglus

Peidiwch â symud na chydio yn yr eitem.

Symudwch i ffwrdd a ffoniwch 999 ar unwaith.

Mae enghreifftiau o eitemau peryglus yn cynnwys:

  • arfau saethu/tanio
  • bwledi ar gyfer arf
  • gwenwynau
  • tocsinau neu gemegion