Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi dod o hyd iddi mewn man cyhoeddus yn dystysgrif geni, priodas neu farwolaeth

Mae’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gofyn i chi ddinistrio’r eitem er mwyn atal iddi gael ei defnyddio’n dwyllodrus.

Neu gallwch fynd â hi i orsaf heddlu neu ei rhoi i swyddog heddlu neu SCCH.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer