Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae gan yr eitem rydw i wedi’i cholli mewn man cyhoeddus fy enw/cyfeiriad arni a gellir ei chysylltu’n uniongyrchol â mi

Ar gyfer pasbortau neu drwyddedau gyrru y DU, riportio am y golled wrth y Swyddfa Basbort neu’r DVLA.

Yn achos pasbortau, cardiau adnabod a thrwyddedau gyrru tramor, riportiwch y golled i ni mewn gorsaf heddlu. Defnyddiwch y chwiliwr isod i ddod o hyd i'r orsaf agosaf at y lle y cafodd yr eitem ei cholli.

Ar gyfer cardiau banc neu ddogfennau swyddogol eraill, megis tystysgrifau geni a chyfriflenni banc, adroddwch am y golled wrth y swyddfa a’u rhoddodd.

Os rhoddir yr eitem i ni fe wnawn ein gorau i gysylltu â chi.

Mae gan Heddlu De Cymru gronfa ddata eiddo y gallwn ei chwilio amdanoch chi. Os ydych wedi colli eitem, ffoniwch 101 a dywedwch wrthym:

  • yr hyn a golloch, ynghyd ag unrhyw farciau adnabod neu rifau cyfresol
  • lle collwyd yr eitem
  • yr amser a'r dyddiad
  • sut yr hoffech i ni gysylltu â chi

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer