Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae gan yr eitem rydw i wedi dod o hyd iddi mewn man cyhoeddus rif cyfresol

Ewch â hi i orsaf heddlu neu ei rhoi i swyddog heddlu neu SCCH fel y gellir dod o hyd i’r perchennog neu ddelio â hi mewn modd arall.

Eitemau y gallwn ni helpu gyda nhw:

  • ffonau symudol
  • chwaraewyr MP3
  • cyfrifiaduron
  • cyfrifiaduron llechen
  • unrhyw eitem arall sy’n gallu cynnwys data


Ni all y rhan fwyaf o heddluoedd helpu gyda beiciau y deuir o hyd iddynt. Gallwch weld a yw beic wedi cael ei riportio fel un wedi’i ddwyn yn bikeregister.com

Mae gan rai heddluoedd gynlluniau lleol; os ydych yn dod o hyd i feic yn Swydd Gaerloyw, ewch ag ef i orsaf heddlu.

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer