Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd sydd wrthi’n cael ei chyflawni, y bobl o dan amheuaeth ar safle’r drosedd neu berson mewn perygl uniongyrchol

Diolch.

Ffoniwch 999 nawr.

Byddwn yn cymryd y manylion ac yn siarad â chi drwy’r camau nesaf.