Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Os yw'r hyn sydd wedi digwydd yn gysylltiedig ag un o'r canlynol: rhywun sydd heb dalu am rywbeth, dogfennau, manylion adnabod, presgripsiynau neu arian cyfred ffug

Diolch.

Dyma’r holl droseddau posib y gallwch roi gwybod i ni amdanyn nhw ar-lein.

Cliciwch ‘Dechrau’ i adrodd.

Dechrau