Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Mae gen i wybodaeth am sgamiwr posib neu weithred dwyllodrus

Diolch. Riportiwch hwn ar-lein i Action Fraud.

Mae enghreifftiau o weithgaredd twyllodrus yn cynnwys:

  • gwneud dogfennau ffug
  • defnyddio gwybodaeth bersonol sydd wedi’i dwyn
  • cyflenwi cyfarpar gyda’r bwriad o dwyllo pobl


I gael gwybod mwy am y gwahanol fathau o dwyll a sut gallwch chi ddiogelu eich hun, ewch i’n tudalennau am gyngor ynglŷn â thwyll personol a thwyll busnes.