Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Rwy'n credu fy mod i wedi dioddef sgam neu dwyll

Diolch. Dylech riportio ar-lein wrth Action Fraud, canolfan riportio genedlaethol y DU ar gyfer twyll a seiberdroseddu.

Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich sgamio, eich twyllo neu wedi profi seiberdrosedd, gall tîm Action Fraud hefyd roi’r cymorth, y gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch.

Fel arall, gallwch ffonio Action Fraud ar 0300 123 2040 (ffôn testun 0300 123 2050).

I gael gwybod mwy am y gwahanol fathau o dwyll a sut gallwch chi ddiogelu eich hun, ewch i’n tudalennau am gyngor ynglŷn â thwyll personol a thwyll busnes.