Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Rydw i’n credu fy mod wedi dioddef sgâm neu dwyll

Diolch.

Riportiwch twyll ar-lein wrth Action Fraud, canolfan riportio genedlaethol y DU ar gyfer twyll a seiberdroseddu.

Os ydych chi’n amau eich bod wedi dioddef sgâm, wedi cael eich twyllo neu wedi profi seiberdrosedd, gall tîm Action Fraud hefyd ddarparu’r cymorth, y gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch.

Neu, gallwch ffonio Action Fraud ar 0300 123 2040 (ffôn testun 0300 123 2050).

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o dwyll a sut y gallwch ddiogelu eich hun, ewch i’n tudalennau cyngor ar dwyll personol a thwyll busnes.