Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportiwch ddigwyddiad traffig ffordd

Diolch. 

Os oeddech chi’n rhan mewn gwrthdrawiad fel gyrrwr neu reidiwr rhaid i chi riportio’r digwyddiad yn bersonol wrth yr heddlu cyn gynted â phosibl ac, mewn unrhyw achos, o fewn 24 awr i’r gwrthdrawiad. Ni all unrhyw un arall wneud hyn ar eich rhan.

Gweler Deddf Traffig Ffyrdd 1988, Adran 170 i gael rhagor o fanylion.

Gallwch riportio Digwyddiad Traffig ar y Ffyrdd (RTI) wrthym ar-lein

Yn dibynnu ar beth ddigwyddodd efallai y bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • dyddiad ac amser y gwrthdrawiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eich cerbyd
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad unrhyw gerbyd arall oedd yn rhan o’r gwrthdrawiad
  • manylion cyswllt y person arall, neu’r bobl eraill, a oedd yn rhan o’r gwrthdrawiad
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r gwrthdrawiad
  • manylion cyswllt unrhyw un a gafodd ei anafu a manylion yr anaf