Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio sbwriel cysylltiedig â chyffuriau

Diolch.

Os ydych wedi dod o hyd i eitemau a ddefnyddir i gymryd cyffuriau anghyfreithlon megis nodwyddau, chwistrellwyr, ffoil, swabiau, llwyau a blychau nwy, mewn man cyhoeddus, riportiwch hyn wrth eich cyngor lleol.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle daethoch o hyd iddynt
  • disgrifiad o’r hyn y daethoch o hyd iddynt
  • manylion unrhyw weithgareddau rydych wedi’u gweld
  • disgrifiad o unrhyw bobl sy’n gysylltiedig
  • ers faint mae hyn wedi bod yn digwydd


Nodwch:
Er eich diogelwch eich hun, peidiwch â cheisio symud unrhyw sbwriel eich hun rhag ofn bod eitemau miniog neu beryglus yn eu canol.