Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio rhywun sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n peri pryder i mi

Diolch.

Gallwch riportio’r mathau canlynol o ymddygiad ar-lein:

  • delio cyffuriau
  • pobl yn yfed alcohol neu’n cymryd cyffuriau ar y stryd
  • ymddygiad bygythiol, ymosodol neu feddw
  • gwneud dŵr yn y stryd
  • gweiddi a rhegi
  • brawychu pobl sy’n pasio

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle mae’r digwyddiad yn digwydd
  • beth sy’n digwydd
  • enwau neu ddisgrifiad o’r bobl sy’n gysylltiedig
  • am faint o amser mae hyn wedi bod yn digwydd
Dechrau