Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio pryder am rywun sy’n cysgu allan

Diolch.

Os ydych chi’n poeni am les rhywun sy’n cysgu allan neu sy’n ddigartref, gallwch roi gwybod i'ch cyngor lleol.

Gallwch hefyd ystyried cysylltu â StreetLink a fydd yn gallu helpu i roi’r person dan sylw mewn cysylltiad â gwasanaethau sydd ar gael yn lleol.