Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith barhaol ar gymdogaethau a chymunedau gan ei fod yn aml yn arwain at gynnydd mewn troseddu, yn arbennig trais a difrod troseddol. Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol o unrhyw fath, riportiwch hynny gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml a chyflym.

Offeryn cyngor

Riportio fy mod wedi dod o hyd i gyffuriau yn fy nghymdogaeth

Diolch.

Os ydych wedi dod o hyd i gyffuriau mewn man cyhoeddus, ffoniwch 101 nawr. 

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle daethoch o hyd iddynt
  • disgrifiad o’r hyn y daethoch o hyd iddynt
  • manylion unrhyw weithgareddau rydych wedi’u gweld
  • disgrifiad o unrhyw bobl sy’n gysylltiedig