Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd sy’n peri perygl uniongyrchol a difrifol i bobl eraill

Diolch.

Os yw’r cerbyd yn rhwystro ffordd gyhoeddus (yn cynnwys llwybrau coch cenedlaethol) neu balmant ac yn peri perygl uniongyrchol a difrifol i’r cyhoedd, ffoniwch 999 nawr.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lleoliad y cerbyd
  • beth ddigwyddodd
  • pam ydych chi’n meddwl bod perygl uniongyrchol a difrifol
  • manylion y cerbyd, yn cynnwys rhif cofrestru