Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd sy’n fy atal rhag symud fy ngherbyd

Diolch.

Byddem bob amser yn argymell cael gair cwrtais gyda’r gyrrwr yn gyntaf, oherwydd efallai fod camddealltwriaeth.

Fodd bynnag, os nad yw’r gyrrwr ar gael a bod cerbyd yn eich atal rhag symud eich cerbyd o’ch dreif, cysylltwch â ni.

Cliciwch 'Dechrau' isod i lenwi ein ffurflen sydyn a syml ar-lein. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi.

Byddwn ni’n asesu eich adroddiad, yn cofnodi’r digwyddiad ac yn penderfynu ar y camau gorau i'w cymryd.  

Bydd modd llwytho copi o’ch adroddiad i lawr at eich cofnodion eich hun.

Amser cwblhau arferol: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych chi, os yw'n bosibl:

  • eich cyfeiriad
  • manylion y cerbyd sy’n eich atal rhag symud, gan gynnwys rhif y plât trwydded
  • disgrifiad o’r perchennog neu’r gyrrwr, os yw’n bosibl

 

Dechrau