Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Diolch.

Mae cam-drin domestig neu drais yn drosedd ac rydych yn iawn i riportio hyn wrthym.

Gallwch riportio hyn gan ddefnyddio ein gwasanaeth riportio troseddau.

Bydd popeth sy'n cael ei riportio gan ddefnyddio’r gwasanaeth hwn yn cael ei adolygu gan ein canolfan gyswllt 24/7 o fewn ychydig oriau.

Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio fel bod gennych gofnod ohono.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gychwyn.

 

Dechrau