Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio anifail sydd wedi’i adael, wedi cael ei gam-drin neu anifail strae

Diolch.

Riportiwch anifeiliaid sydd wedi cael eu gadael neu sy’n strae wrth eich cyngor lleol, gan nad mater i’r heddlu yw hwn.

Os yw’r anifail yn edrych fel petai wedi cael ei gam-drin, yn sâl neu wedi’i anafu, riportiwch hynny ar wefan yr RSPCA neu ffoniwch 0300 1234 999 (24 awr y dydd) a gallant roi cymorth a chyngor i chi.