Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Reportio gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol a ddigwyddodd y tu allan i'n hawdurdodaeth

Diolch.
 
Mae'r ardal hon wedi'i chynnwys yn not known. Ffoniwch 101 i riportio'r drosedd iddyn nhw, neu ewch i'w gwefan i gael mwy o wybodaeth.
 
Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18001 101.
 
not known