Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Report noise from neighbours

Thank you.

Click 'Start' below to complete our quick and simple online form.

Please give as much information as you can.

We'll assess your report, record the incident, and decide on the best course of action.

We'll usually only get in touch with you if we need more details. In some cases we'll notify your local policing team who deal with antisocial behaviour. They may want to get in touch with you to discuss it further.

You'll be able to download a copy of your report for your own records.

Average completion time: 5 to 10 minutes

Please have the following details ready, if possible:

  • address of the neighbour
  • names and descriptions of the people involved
  • what happened
  • when it happened

 

Start