Oni bai bod trosedd wedi’i chyflawni neu fod rhywun mewn perygl ar y pryd, nid yw’r heddlu’n debygol o ymyrryd mewn anghydfodau sifil. Fodd bynnag, fe rown ni chi mewn cysylltiad â’r grwpiau a’r sefydliadau all helpu. Cwblhewch y frawddeg isod i gael y cyngor sydd ei angen arnoch i ddatrys eich anghydfod mor gyflym a chyfeillgar â phosibl.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cael anghydfod gyda chymydog ynglŷn â theganau ei blant, megis peli neu ffrisbis, yn fy ngardd

Nid cynnwys yr heddlu yn y math hwn o achos yw’r camau gorau fel yr ymateb cyntaf. Gall waethygu’r mater ac achosi mwy o broblemau i’r ddau barti.

Os yw’n bosibl, siaradwch â’ch cymydog am y broblem a cheisiwch ei datrys rhyngoch.

Os ydych wedi ceisio neu’n teimlo, am ba bynnag reswm, nad yw hyn yn opsiwn dylech siarad â’ch tîm plismona cymdogaeth lleol.

Sylwer, os byddwch yn cadw’r teganau ac yn gwrthod eu dychwelyd, efallai y gallech chi gael eich erlyn.


Darperir y wybodaeth hon diolch i Ask the Police.