Os ydych yn cynllunio digwyddiad neu orymdaith, yn ôl y gyfraith efallai y bydd angen i chi ein hysbysu ymlaen llaw. Boed yn ŵyl, sioe, parti, gwrthdystiad llonydd neu orymdaith, fe fyddwn yn gweithio gyda chi er mwyn gwneud yn siŵr bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Covid-19: Os ydych chi'n trefnu digwyddiad, gwiriwch y canllawiau diweddaraf ar fodloni rheoliadau diogelwch.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cynllunio gorymdaith drwy ardal gyhoeddus

Diolch. O dan adrannau 11(1) ac 11(3) Deddf Trefn Gyhoeddus 1986, rhaid i chi ddweud wrthym o leiaf chwe diwrnod gwaith cyn y mae’r orymdaith i fod i ddigwydd.

Cliciwch 'Dechrau' isod i lenwi ein ffurflen ar-lein syml a chyflym.

Cyfartaledd amser cwblhau: 20 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • man cychwyn a llwybr y digwyddiad
  • nifer y bobl rydych chi’n meddwl fydd yn y digwyddiad
  • enw a chyfeiriad eich sefydliad
  • cyfarfodydd sydd wedi’u cynllunio cyn neu wedi’r digwyddiad
  • enwau unrhyw rai sydd i fod i siarad
  • dolenni i unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd
  • dyddiadau y byddwch ar gael i gwrdd â ni

Efallai hefyd y bydd y wybodaeth yn ein canllawiau ar gyfer trefnwyr digwyddiadau cyhoeddus yn ddefnyddiol.

Sylwer: os ydych yn bwriadu defnyddio ffordd ar gyfer gorymdaith, bydd angen i chi hefyd ofyn am ganiatâd gan yr awdurdod sy’n gyfrifol amdani, fel arfer y cyngor.

Cysylltwch â’r cyngor a gofyn am Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TTO).

Dechrau