Os ydych yn cynllunio digwyddiad neu orymdaith, yn ôl y gyfraith efallai y bydd angen i chi ein hysbysu ymlaen llaw. Boed yn ŵyl, sioe, parti, gwrthdystiad llonydd neu orymdaith, fe fyddwn yn gweithio gyda chi er mwyn gwneud yn siŵr bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Covid-19: Os ydych chi'n trefnu digwyddiad, gwiriwch y canllawiau diweddaraf ar fodloni rheoliadau diogelwch.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cynllunio digwyddiad llonydd mewn man cyhoeddus

Os ydych chi’n cynllunio digwyddiad llonydd, cysylltwch â’ch cyngor lleol isod. Bydd yn gweithio gyda ni os oes angen i ni fod yn gysylltiedig.