Robert Johnson

Dyn o Gastell-nedd Port Talbot wedi ei garcharu am gyflawni sawl trosedd rywiol ar blant

10 Mai 2024

Cafodd Robert Johnson, 45 oed o Sandfields, ei ganfod yn euog o weithgarwch rhywiol drwy dreiddio â phlentyn; dau achos o annog/achosi plentyn i edrych ar lun o weithgarwch rhywiol; meddu ar lun pornograffig eithafol; gweithgarwch rhywiol (heb dreiddio) â phlentyn, ac annog gweithgarwch rhywiol â phlentyn.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Y diweddaraf