Norman, Huxtable, Amass

Trio from Neath and Swansea jailed for supplying cocaine

31 Mai 2024

Mae Lisa Amass, sy'n 42 oed, Ryan Huxtable sy'n 47 oed a Thomas Norman sy'n 50 oed wedi cael eu dedfrydu i bedair blynedd, pedair blynedd a phedair blynedd a hanner yn y carchar yn y drefn honno.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Y diweddaraf

Appeal

Apêl am dystion yn dilyn ymosodiad difrifol

28 Mai 2024

Mae'r heddlu yn Abertawe yn apelio am dystion i ymosodiad difrifol a ddigwyddodd am 9.45pm nos Sadwrn (26 Mai) yn y Station Hotel yng Ngorseinon.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Apeliadau Y diweddaraf

Phillip Bowler

Carcharu dyn o Abertawe am droseddau rhyw yn erbyn plant

24 Mai 2024

Anfonodd Phillip Bowler, o Mount Pleasant, negeseuon o natur rywiol at ei ddioddefwr cyn cwrdd ag ef i'w orfodi i ddileu'r negeseuon hynny. Yna, cyffyrddodd â'r dioddefwr yn amhriodol.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Y diweddaraf