Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Ymgyrch ar y cyd ar y rheilffyrdd i ddiogelu plant ac oedolion rhag achosion o ...

30 Ebr 2024

The two-day (24-25 April) joint operation between British Transport Police, Gwent Police and South Wales Police saw officers deployed at stations including Cardiff Central, Newport, Swansea and Bridgend and on services across the rail network.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Caerdydd/Bro Morgannwg RhCT/Merthyr/Pen-y-bont ar Ogwr Y diweddaraf

Ymgyrch M4

Ymgyrch M4: Mynd i'r afael â gyrwyr heb yswiriant yn Ne Cymru

17 Ebr 2024

Mae pum heddlu wedi cydweithio â'i gilydd yr wythnos diwethaf (11 Ebrill) ar yr ymgyrch gyntaf o'i bath, i fynd i'r afael ag achosion o yrru heb yswiriant ar hyd yr M4 o Lundain i Abertawe.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Caerdydd/Bro Morgannwg RhCT/Merthyr/Pen-y-bont ar Ogwr Y diweddaraf