Datganiad

Ein dull o blismona protestiadau yn Ne Cymru

07 Meh 2024

Mae protestiadau yn digwydd bob wythnos yng nghanol dinas Caerdydd a dinas Abertawe mewn perthynas â'r gwrthdaro parhaus yn y Dwyrain Canol.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Caerdydd/Bro Morgannwg Y diweddaraf

News default image

Carcharu tri ar ôl lladrad treisgar

05 Meh 2024

Mae tri dyn wedi cael eu hanfon i'r carchar am gyfanswm o 16 mlynedd ar ôl eu cael yn euog o ladrad treisgar a ddigwyddodd ym mis Chwefror eleni yng nghanol Caerdydd.

Caerdydd/Bro Morgannwg Y diweddaraf

Diweddariad / Update

Protest yng Nghaerdydd ar ddydd Llun 3 Mehefin

05 Meh 2024

Am tua 3.40pm ddydd Llun, 3 Mehefin, cafwyd adroddiad am brotest yn cynnwys rhwng 50 a 60 o brotestwyr ar Boulevard de Nantes, ger y cyffordd â Pharc-y-Plas, yng nghanol dinas Caerdydd.

Caerdydd/Bro Morgannwg Y diweddaraf