Robert Johnson

Dyn o Gastell-nedd Port Talbot wedi ei garcharu am gyflawni sawl trosedd rywiol ar blant

10 Mai 2024

Cafodd Robert Johnson, 45 oed o Sandfields, ei ganfod yn euog o weithgarwch rhywiol drwy dreiddio â phlentyn; dau achos o annog/achosi plentyn i edrych ar lun o weithgarwch rhywiol; meddu ar lun pornograffig eithafol; gweithgarwch rhywiol (heb dreiddio) â phlentyn, ac annog gweithgarwch rhywiol â phlentyn.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Y diweddaraf

Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Ymgyrch ar y cyd ar y rheilffyrdd i ddiogelu plant ac oedolion rhag achosion o ...

30 Ebr 2024

The two-day (24-25 April) joint operation between British Transport Police, Gwent Police and South Wales Police saw officers deployed at stations including Cardiff Central, Newport, Swansea and Bridgend and on services across the rail network.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Caerdydd/Bro Morgannwg RhCT/Merthyr/Pen-y-bont ar Ogwr Y diweddaraf

Ymgyrch M4

Ymgyrch M4: Mynd i'r afael â gyrwyr heb yswiriant yn Ne Cymru

17 Ebr 2024

Mae pum heddlu wedi cydweithio â'i gilydd yr wythnos diwethaf (11 Ebrill) ar yr ymgyrch gyntaf o'i bath, i fynd i'r afael ag achosion o yrru heb yswiriant ar hyd yr M4 o Lundain i Abertawe.

Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Caerdydd/Bro Morgannwg RhCT/Merthyr/Pen-y-bont ar Ogwr Y diweddaraf