Pobl yn defnyddio ffôn symudol tra’n gyrru.

Mae Heddlu De Cymru wedi lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i atgoffa gyrwyr o'r peryglon sy'n gysylltiedig â dal ffôn symudol wrth yrru, a'u hannog i roi gwybod am yrwyr sy'n defnyddio eu ffôn wrth yr olwyn.

Bydd pob un o'r pedwar heddlu yng Nghymru yn canolbwyntio ar rai o'r prif resymau sydd gan bobl dros ddefnyddio eu ffonau wrth yrru:

  • tecstio
  • ffonio
  • defnyddio dyfais llywio â lloeren
  • defnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • gwrando ar gerddoriaeth

Nod yr ymgyrch yw atgoffa'r cyhoedd o'r cyfreithiau sy'n ymwneud â dal ffôn wrth yrru a'u hannog i roi gwybod am yrwyr peryglus. Hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth oleuadau traffig neu'n ciwio mewn traffig, rydych yn torri'r gyfraith o hyd drwy ddefnyddio ffôn symudol â llaw wrth yr olwyn.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Andy Valentine:

Mae nifer cynyddol o yrwyr yn dewis defnyddio eu ffonau symudol wrth yrru er mwyn ffonio, tecstio neu edrych ar y cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed.

Mae'n anghyfreithlon dal ffôn symudol wrth yrru. Mae'r neges yn glir. Nid yw'n werth y drafferth.

Os byddwch yn amau bod rhywun yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol â llaw, rhowch wybod ar 101, 999 mewn argyfwng neu i Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Os oes gennych dystiolaeth fideo neu ffotograffig a gafwyd yn gyfreithlon ac yn ddiogel, gallwch ei chyflwyno'n uniongyrchol i'r heddlu drwy wefan Gan Bwyll

Lawrlwythiadau