Umar Hussein

Penodwyd Umar yn Gyfarwyddwr Cyllid Heddlu De Cymru ym mis Awst 2007.

Mae ganddo brofiad ariannol yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae hyn yn cynnwys 10 mlynedd o brofiad gyda Heddlu Gwent fel Pennaeth Cyllid, a thair blynedd gyda Heddlu Swydd Lincoln fel Cyfarwyddwr Cyllid a Gweinyddu.

Mae gan Umar radd BA Anrhydedd mewn Cyfrifeg a Chyllid a chafodd ei hyfforddi'n gyfrifydd yn Llundain. Mae hefyd yn aelod cymrawd o Gymdeithas Siartredig y Cyfrifwyr Ardystiedig.

Mae'n rhoi cyfeiriad strategol, rheolaeth a chyngor ar bob mater ariannol o fewn yr heddlu, yn gyfrifol am Gyllid Corfforaethol, Ystadau, Cyfleusterau, y Fflyd a Chaffael.

Mae Umar yn cadeirio gweithgor Ystadau Cymru, mae'n aelod o Fwrdd Masnachol Cenedlaethol y Swyddfa Gartref ac yn cadeirio Bwrdd Caffael Cymru Gyfan yr Heddlu. Mae'n un o Lywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn cadeirio ei Phwyllgor Archwilio.

Mae Umar yn ymwneud yn fawr â Chydweithrediad yr Heddlu ac ef yw arweinydd rhanbarthol yr heddlu ar gyfer Cyllid yng Nghymru.

Yn 2003 cwblhaodd Umar Gwrs Uwch Reoli'r Heddlu.

Yn 2015, cafodd Umar ei gydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines a chafodd MBE.

Yn 2017 cwblhaodd Umar yr Academi Arweinyddiaeth Prosiectau Mawr.

Mae'n briod gyda dau blentyn hŷn.