DCC Bacon_Crest 1.jpg

Dechreuodd Rachel ei gyrfa gyda Heddlu Sussex yn 1995. Mae Rachel yn Uwch-swyddog Ymchwilio profiadol ac mae wedi gweithio fel ditectif ers sawl blwyddyn. Bu'n Bennaeth Troseddu a Diogelu Sussex ac arweiniodd nifer o unedau Troseddau Arbenigol ar y cyd. Yn eu plith roedd cudd-wybodaeth; troseddau cyfundrefnol; seiber-droseddau a throseddau economaidd.

Yn 2017, symudodd Rachel i Heddlu Northumbria fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol, yn gyfrifol am Newid, y Ddalfa, Cyfiawnder Troseddol a Chyfathrebu. Yn sgil newid meysydd portffolio, daeth Rachel yn gyfrifol am Drosedd, Diogelu a'r Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol wedyn. Fel Comander Arfau Tanio Strategol a Threfn Gyhoeddus achrededig, mae Rachel wedi arwain llawer o ymgyrchoedd ar ran Heddlu Northumbria.

Yn ogystal â'i chyfrifoldebau o fewn yr heddlu, Rachel yw arweinydd Iechyd Meddwl y DU yr Heddlu, gan weithio'n genedlaethol i wella gwasanaethau plismona a'r rhyngweithio rhwng yr heddlu a chymunedau yn y maes hwn. Mae Rachel yn aelod o'r Pwyllgor Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cenedlaethol fel arweinydd Oedran y DU yr Heddlu, ac mae'n credu'n gryf mewn creu gwasanaeth heddlu mwy amrywiol. Mae'n arwain Cynllun Mentora Prif Swyddogion y DU i Fenywod ac, yn ddiweddar, arweiniodd brosiect ymchwil yn anelu at greu gweithrediaeth fwy amrywiol ym maes plismona yn y DU.

Mae Rachel wrth ei bodd yn yr awyr agored ac mae'n briod ag aelod o'r Tîm Achub Mynydd. Mae'n mwynhau treulio ei hamser rhydd yn y bryniau neu ar y dŵr.