Ymunodd Jenny Gilmer â Heddlu De Cymru ym mis Mehefin 2018 fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol, yn gyfrifol am Wasanaethau Cymorth Gweithredol, ar ôl gwasanaethu gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am 19 blynedd mewn sawl rôl yn yr Alban a Llundain.

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Gilmer yn Gomander Trefn Gyhoeddus Aur ac yn Gomander Arfau Tanio Strategol.

Ym mis Tachwedd 2019, daeth yn gyfrifol am bortffolio Plismona Tiriogaethol Heddlu De Cymru, gan arwain y timau sy’n darparu gwasanaethau ymateb, cymdogaeth ac ymchwiliol i gymunedau Caerdydd a’r Fro, Morgannwg Ganol ac Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Ym mis Tachwedd 2020, cafodd ei dyrchafu’n Ddirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro â chyfrifoldeb portffolio am redeg y sefydliad o ddydd i ddydd ar ran y Prif Gwnstabl. Y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Gilmer sy’n gyfrifol am Wasanaethau Corfforaethol a’r Tîm Cyfathrebu a’r Cyfryngau.

Y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Gilmer yw arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer CCTV.

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Gilmer yn frwd dros ddatblygu staff ac mae wedi hyfforddi i fod yn hyfforddwr ac yn fentor.