Nid yw negeseuon e-bost ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gyda nhw o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu De Cymru.

Fe’u bwriedir ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os ydych wedi derbyn e-bost drwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.

Archwiliwyd negeseuon e-bost ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gyda nhw am firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu De Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost.

Gallai defnyddio neu ddatgelu negeseuon e-bost heb awdurdod fod yn anghyfreithlon.