Rhybudd COVID-19 – cau'r Ganolfan Treftadaeth

Datganiad gan y Ganolfan Treftadaeth yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol o ran COVID-19.

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, mae Canolfan Treftadaeth Heddlu De Cymru ar gau nes y clywir yn wahanol.

Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa, a chaiff diweddariadau eu rhannu ar y wefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol wrth iddynt ddigwydd.

Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae Canolfan Treftadaeth Heddlu De Cymru yn ail-greu hanes plismona yn Ne Cymru. O'r oes Geltaidd hyd heddiw, rydym yn adrodd straeon diddorol swyddogion De Cymru ar hyd y degawdau.

Cewch gyfle i weld gwisg cwnstabl Fictorianaidd; dysgu am ddyletswyddau anodd swyddogion Morgannwg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a gweld rhai o'r arfau a ddefnyddiwyd yn erbyn yr heddlu. Mae ein horielau yn cynnwys amrywiaeth o arteffactau, gan gynnwys lifrai ac offer yr heddlu dros y blynyddoedd, megis gefynnau, radios a lifrai arwisgedig Prif Gwnstabliaid o'r 19eg ganrif.

Mae gennym hefyd Ystafell Gyhuddo i dderbyn pobl i'r ddalfa yn ein hamgueddfa, yn ogystal â chell i unrhyw ymwelydd sy'n torri'r gyfraith!

 

Sut y gallaf drefnu fy ymweliad?

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw anfon e-bost i [email protected],  er mwyn nodi ar ba ddyddiad ac amser yr hoffech chi ymweld â ni. Yna byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cadarnhau eich manylion.
 
Fel arall ffoniwch 01656 761 855 a gadewch neges. Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Mercher fel arfer. Fodd bynnag, os bydd gennych gais penodol neu gais grŵp, mae croeso i chi gysylltu â ni ac os yw'n bosibl byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer.

Manylion cyswllt

Pencadlys Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

Email: [email protected]

Telephone: 01656 761855

Ymchwil Hanes Teulu 

Os ydych chi'n ymchwilio i aelod o'r teulu, cysylltwch â Archifau Morgannwg, ffoniwch 02920 872200 Ebost: [email protected] neu Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg, ffoniwch 01792 636589 Ebost: [email protected]