Dyma bedwerydd adroddiad blynyddol Heddlu De Cymru ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Fel y nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017, mae’n ofynnol i holl gyflogwyr y sector cyhoeddus sydd â 250 o gyflogeion neu fwy gyhoeddi gwybodaeth am y bylchau cyflog rhwng y rhywiau.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn tynnu sylw at ein gweithlu, faint o staff yr heddlu a swyddogion yr heddlu rydym yn eu cyflogi, yn ogystal â’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn ein sefydliad.

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau