Gallwch ddiweddaru’ch manylion sy’n cael eu cadw gan yr adran trwyddedu arfau tanio yma.

Dewiswch pa set o fanylion yr hoffech eu diweddaru a chewch eich tywys i'r ffurflen gywir a phopeth sydd arnoch ei angen i'w llenwi.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%