P'un a ydych chi’n ymweld am y tro cyntaf ynteu'n cofrestru newid yn eich amgylchiadau, defnyddiwch y rhestr wirio isod i sicrhau eich bod yn dod â'r holl ddogfennau perthnasol.

Rhaid i chi ddod â’r canlynol gyda chi i’ch apwyntiad pan fyddwch yn cofrestru:

  • Pasbort
  • Dau lun maint pasbort
  • Trwydded Preswylio Biometrig (a elwir hefyd yn BRP)
  • Llythyr gan y Swyddfa Gartref (os cymhwyswyd BRP yn y DU)
  • Prawf gweithio neu astudio (llythyr cadarnhau gan brifysgol/CAS neu gontract cyflogaeth)
  • Prawf cyfeiriad yn ardal De Cymru, er enghraifft cytundeb tenantiaeth neu lythyr cadarnhau gan brifysgol (yn cynnwys rhif ystafell)
  • Llungopïau o’r dogfennau hyn, os yn bosibl
  • Eich holiadur wedi’i lenwi (gweler y dudalen Sut i gofrestru)
  • £34. Taliad â cherdyn yn unig.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd deg munud cyn amser eich apwyntiad – os byddwch yn hwyr ni fyddwn yn gallu delio â’ch cofrestriad.