Brake

Elusen diogelwch ffyrdd sy'n gweithio gyda chymunedau a sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig i atal marwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd, gwneud strydoedd a chymunedau'n fwy diogel, a chefnogi pobl sydd wedi cael profedigaeth ac wedi'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd.


Victim Support

Elusen genedlaethol yn unswydd i helpu unrhyw un mae trosedd wedi effeithio arnyn nhw i ymdopi â'u profiad ac ymadfer ar ei ôl.

Os nad oes ganddyn nhw swyddfa yn eich ardal chi, gallan nhw’ch cyfeirio at gymorth lleol.

Maen nhw hefyd yn rhedeg My Support Space, sef lle diogel a chyfrinachol sydd ar gael am ddim ichi ddewis sut hoffech chi gael eich cynorthwyo. Cofrestrwch ar gyfer My Support Space - mae’n hawdd ac yn gyflym.


Motor Insurers' Bureau

Un o sefydliadau'r llywodraeth sy'n helpu i ddigolledu’r rhai sydd wedi dioddef oherwydd modurwyr a oedd heb yswiriant ac sydd heb gael eu canfod.