Mae'n anghyfreithlon gyrru cerbyd ar ffordd neu mewn man cyhoeddus heb yswiriant trydydd parti o leiaf.

Hyd yn oed os yw'r cerbyd ei hun wedi'i yswirio, os nad oes gennych chithau’r yswiriant cywir i'w yrru, fe ellid barnu eich bod yn gyrru heb yswiriant ac fe allech gael eich cosbi.

Nid pob polisi yswiriant sy’n adnewyddu'n awtomatig, felly gwiriwch fanylion eich polisi chi bob amser a phryd y daw i ben.

Cosbau am yrru heb yswiriant

Gallech gael cosb benodedig o £300 a chwe phwynt cosb ar eich trwydded os cewch eich dal yn gyrru cerbyd nad ydych wedi'ch yswirio i'w yrru.

Os aiff yr achos i'r llys, gallech gael dirwy ddiderfyn a chael eich anghymhwyso rhag gyrru.

Mae gan yr heddlu bŵer hefyd i atafaelu cerbyd, ac mewn rhai achosion, i ddinistrio cerbyd os yw'n cael ei yrru heb yswiriant.

Os yw’r cerbyd yn cael ei gadw ar dir cyhoeddus, mae'r gyfraith yn gofyn ei fod yn cael ei yswirio'n barhaus. Os nad ydych yn defnyddio'ch car, a'i fod yn cael ei gadw ar dir preifat, gallwch ddweud wrth y DVLA fod y car oddi ar y ffordd, drwy gyfrwng Hysbysiad Oddi ar y Ffordd Statudol (SORN).